Uw distribiteur in home-automation
Logo
Terug naar overzicht

Koppel server

Algemene beschrijving
De Openxs koppel server is een berichtenserver die diverse systemen kan koppelen en integreren. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om talloze koppelingen te realiseren en via een vooraf gedefinieerd protocol berichten te ontvangen en te versturen.

Binnenkomende berichten worden volgens een dienstrooster gerouteerd en aan een vrij instelbaar device aangeboden (bijvoorbeeld een pieper, draadloos toestel, PocketPC/PDA of GSM).

Dienstrooster
De basismodule beschikt over een dienstrooster op basis waarvan de routering zal plaatsvinden. Het dienstrooster omvat afdeling, tijd en dag (ook afwezigheid, vakantie etc) en teams.

De routering vindt plaats op basis van teams, soort informatie en eventueel vertragingsfactor. Voor een efficiënte overgang van diensttijden is overlapping van tijden mogelijk waardoor beide teams worden opgeroepen.

Escalatie
Bij een interface die een paged/absent terugmelding genereert, kan per terugmelding of groep van terugmeldingen een escalatie plaatsvinden (dit hoeft niet hetzelfde device te zijn, maar zou ook een handset, sms of e-mail kunnen zijn).

Een bericht kan op verschillende manieren worden afgesteld; dit ´commando´ hoeft niet afkomstig te zijn van het systeem dat de oproep heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld een groene drukknop of op afstand via een handset).

Betrouwbaarheid
Om een hoge mate van betrouwbaarheid te realiseren wordt het eigen applicatieproces, geheugengebruik, processorgebruik en harddiskruimte bewaakt. Daarnaast behoort een redundante uitvoering van de Openxs koppel server tot de mogelijkheden.

De Openxs koppel server houdt tijdens bedrijf automatisch een schaduwbestand bij met alle meldingen die op het moment van afsluiten in de wacht staan. Bij het (her)starten van de Server wordt dit bestand weer ingelezen en zullen de meldingen alsnog verstuurd worden. Dit is zowel belangrijk bij een update/preventief onderhoud als na een crash situatie.

Prijs op aanvraag Offerte aanvragen

Inloggen Registreren

Contactgegevens